Az ókori Egyiptom istenei és istennői

Ezen az oldalon az ókori Egyiptomiak isteneivel ismerkedhetsz meg. A táblázatban az istenek a ma használt magyar nevük szerint, abc sorrendben szerepelnek, de kiemeltem a héliopoliszi kilencséget, valamint a memphiszi, a thébai és az elephantinéi istenháromságot. A részletes leírások az istenek nevére kattintva érhetők el.

 

Istenség

Nevének hieroglif írása

Átírás

Szerepe

Kultuszközp.

Kép

Neith

nt

A vadászat és a háború istennője. Ősi védőistennő.

Szaisz


Nehebkau

nHb-kAw

Jóindulatú kígyóisten.

-

Nehmet-auai

Hmt-awAy

Maathoz hasonlóan a törvényt és igazságot megtestesítő istennő, de Ízisszel is összekapcsolják. Gyakran nevezik Ré leányának.

-

Nekhbet

nxbt

Felső-Egyiptom védőistennője.

el-Káb


Nun

nwn

Az ősvíz megtestesítője, az áradással is azonosítják, de az alvilág mélységeit is jelképezi.

Héliopolisz, Hermupolisz


Rattaui

rat-tAwy

Ré leánya és hitvese. Ra.t, a Napisten női megfelelője már a Piramisszövegekben megjelenik, a későbbi időkben Rattauinak nevezték. Taharka idejétől Montu hitveseként tisztelték Hermonthiszban.

-


ra

Napisten. Teremtőisten, "a mindenség ura".

Héliopolisz, Fajjúm


Renenutet

rnnt

Az aratás istennője, a király védelmezője.

-


Onurisz

in-Hrt

A háború és a vadászat istene.

Szebennütosz

Sed

Sd

Oltalmazó istenség, akit főleg az Újbirodalom idején tiszteltek. Védelmet reméltek tőle a veszélyes állatokkal, a harci sérülésekkel, a betegségekkel és az ártó varázslatokkal szemben.

-

Szelket

srqt

Gyógyító, védelmező skorpióistennő. Az evilágon a mérgező csípésektől és hara-pásoktól óvta meg az embereket, a túlvilágon pedig a halott védelmezője volt.

-


Szesat

sSAt

Az írás istennője.

-


Szobek

sbk

Nílusisten. A Piramisszövegek szerint Neith fia.

Kom-Ombo

Fajjúm


Szokarisz

skr

Túlvilági istenség.
A memphiszi nekropolisz istene.

Memphisz


Szopdet

spd.t

A Szíriuszt megszemélyesítő istennő.

-

Szopdu

spdw

Az istennek két különböző aspektusa van, egyrészt kozmikus sólyomisten, ugyanakkor emberalakban a keleti határ istene.

Per-Szopdu, mai nevén Saft el-Henna

Thot

DHwty

A tudomány és a bölcsesség istene, holdisten.

Hermupolisz


Taweret

tAwrt

A szülő nők oltalmazója.

-


Tjenenet

Tnn.t

A születés istennője és istenanya. Iunittal együtt Montu sólyomisten társának tartották.

Armant

Théba

Uadzset

wADyt

Alsó-Egyiptom védő-istennője. A keselyű alakú Nekhbettel együtt alkotják a fáraó titulatúrájában a Két Úrnő nevet.

Butó


Unut

wnwt

A 15. felső-egyiptomi nomosz istennője.

Hermopolisz

Upuaut

wpj-wAwt

Az egyik legősibb Egyiptom sakálistenei között. Az elhunyt vezetője és védelmezője.

Assziut

Abüdosz

Weret-hekau

 

wrt-HkAw

A Napisten szeme és védelmezője, illetve a király nevelőanyja és védelmezője.

-

1. oldal

(A-M)

 

 

Neith és Nun képei Richard H. Wilkinson, The comlete gods and godesses of Ancient  Egypt című könyvéből származnak, a Nehebkau amulettet ábrázoló fotó pedig az Art Institute Chicago honlapjáról. Itt kizárólag ismeretterjesztő céllal jelennek meg.