II. Átmeneti kor (kb. i. e. 1640-1550)[1]

 

Egyiptom a 13. dinasztia idején még egységes marad, de a királyi hatalom gyengül, valószínűleg a fáraók rövid ideig tartó uralkodási ideje miatt. A núbiai erődökből kivonulnak az egyiptomiak a dinasztia második felében. Ázsiaiak telepedlek le a Kelet-Deltában és Avariszban (Tell el-Dab’a) egy fontos kereskedelmi központ alakul ki. Kánaánból nagymennyiségben érkeznek import termékek. A Deltában a 14. dinasztia helyi uralkodói, egy időben uralkodnak a 13. dinasztia végének királyaival. 15-16. dinasztiát az Avariszban székelő nyugat-ázsiai közösség királyai adják, akik erős kapcsolatban vannak Kánaán déli részével, hatalmat nyertek Egyiptom nagy része felett. Idegen országok vezetőinek nevezik őket – hekau haszut (hqA.w hAs.wt, görög formában hükszósz). Felveszik az egyiptomi fáraók titulatúráját és kapcsolatba lépnek a núbiai Kerma Királysággal. Az egyiptológusok egy része úgy gondolja, hogy a leideni Oudheidkundige Mededelingen Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének I. 344-es papirusza – mely első publikációja alapján Ipuwer intelmeiként[2] ismert – ezt a zűrzavaros korszakot mutatja be, mások szerint viszont az I. Átmeneti Kor állapotainak a leírása.[3]

Thébában a hükszószokkal párhuzamosan uralkodik a 17. dinasztia. Eleinte elismerik alárendeltségüket az idegen uralkodókkal szemben, de a dinasztia végén Szekenenré Taa és fia Kamosze megkezdi az ország visszahódítását. Ettől az időszaktól kezdve az egyiptomi hadsereg erejét a lovas harci szekerek adják. Szekenenré Taa a hükszószok ellen vívott háborúban esett el, körülbelül i. e. 1543-ban. Fia, Kamosze visszafoglalta a núbiai erődöket észak felé pedig egészen Avarisz határáig nyomult előre seregével, amikor hirtelen meghalt. Ezután öccse, Ahmosze folytatta a harcot, aki a hükszószokat elüldözve Egyiptomból újra egyesítette a Két Országot, emiatt az egyiptomiak új dinasztia alapítójaként tekintettek rá, ő lett a 18. dinasztia első királya.

 

Az alábbi táblázatban szerepel a korszak dinasztikus felosztása és jelentősebb uralkodói, azzal hogy a 17. dinasztia királyainak neveit Kákosy László – Ré fiai című könyve szerint teljes egészében közreadjuk.

13. dinasztia (kb. i. e. 1782 – 1650)[4]

Sok király nagyon rövid uralkodási idővel.

14. dinasztia

Neheszi

15. dinasztia (kb. i. e. 1663 – 1555)

Sesi

 

I. Apophisz

 

II. Apophisz

 

Hamudi

16. dinasztia (kb. i. e. 1663 – 1555)

 

17. dinasztia (kb. i. e. 1663 – 1570)

V. Antef (Nebheperré)

 

Rahotep (Szehemré—Uahhau)

 

I. Szobekemszaf (Szehemré-Uadzshau)

 

Thot (Szekhemré-Szementaui)

 

V. Mentuhotep (Szanhenré)

 

I. Nebririerau (Szaudzsenré)

 

I. Nebririerau (Noferkaré)

 

V. Szeszósztrisz ? (Szeuszerenré)

 

II. Szobekemszaf (Szehemré-Setaui)

 

VI. Antef (Szehemré-Upmaat)

 

Szanakhtenré-Taa (I. Taa)

 

Szekenenré-Taa (II. Taa)

 

Kamosze

 

A korszakot egy rishi koporsó képviseli, mely Münchenben van kiállítva. A II. Átmeneti korban (13. dinasztia) vezetik be a szokást, hogy a múmiát hanyatt fekve helyezik a koporsóba. A II. Átmeneti kor végére a láda alakú koporsókat lassan kiszorítják az antropoid vagyis ember alakú koporsók. A külső dekoráció is megváltozik, a koporsó testét tollas szárnyak borítják, ennek köszönhetően emberfejű bá-madarat formáznak, ez az ún. rishi koporsó. Ebbe a típusba tartozik a fotón látható példány is. A férfiak rishi koporsóján a fejet az uralkodói fejkendő, a nemesz[5], a nőknél pedig paróka fedi, a mellkast uzeht-gallér díszíti. A korai példányokon még nincs más díszítés a szárnyakon kívül, később a szárnyak alatt, a koporsó oldalán jeleneteket kezdenek ábrázolni. A 17-18. dinasztia rishi koporsóinak némelyikét feketére festették, ugyanakkor a királyi koporsók aranyozott díszítést kaptak. A rishi típus a magántemetkezésekből a 18. dinasztia idején eltűnik, de a királyok múmiáit a 21. dinasztiáig ilyenbe helyezték.

 

 

Rishi koporsó a müncheni Egyiptomi Múzeumban.

 

 

Készítette: Maatkara

Közzétéve: 2017.10.04.

 

 

Felhasznált irodalom:

The Art of Ancient Egypt – A Recource for Educators (The Metropolitan Museum of Art)

David P. Silverman (general editor) – Ancient Egypt (OUP)


 

[1] A dátum a The Art of Ancient Egypt – A Recource for Educators (The Metropolitan Museum of Art) alapján.

[2] Magyarul „Ipu, a főrangú intelmei” címmel jelent meg. (Kákosy László: Antik Tanulmányok 4.)

[3] A szöveget valamikor a 18. dinasztia előtt fogalmazhatták meg, feltehetően még a Középbirodalom korában, esetleg ennél is korábban. A tartalma miatt a legkorábbi keltezési lehetőség a 6. dinasztia vége, magát a papiruszt azonban a Ramesszida korban készítették el.

[4] A dátumok Clayton – Chronicle of the pharaos című könyve szerint.

[5] Némely esetben a nemesz-kendőt is tollmotívum borítja, más esetben azonban a királyi fejdíszre jellemző csíkok. A müncheni darabon mindkét díszítőmotívum megtalálható a nemeszen.