Mandilusz (Mrwr)

 

Talmisz, mai nevén Kalabsa és az alsó-núbiai régió helyi napistene. Jelzője: nb trmsj tlmst. Nevének görög változata a Mandulisz, hieroglif írással többféle változatban maradt fenn, például: , , ,  stb.

 

Az isten eredete és korai története kevéssé ismert. Természete kétségkívül szoláris és a „Mandulisz Viziója”-ként ismert késői szöveg Hórusszal és a görög Apollóval azonosítja. Azonosították a görög Héliosszal is, Philé szigetén pedig Ízisz „társának” nevezték.

Hórusz fiaként – zA Hrw -, Ízisz és Ozirisz unokájaként olvadt bele az egyiptomi pantheonba. Jelzőiben a kelethez – xntj tA jmntt - és a nyugathoz – jwj m tA nTr – is hozzárendelték.

Többször megjelenik Uadzset és Dendurban Szatet társaságában is.

 

Általában emberalakban, fején rövid parókával és egy rá jellemző, kosszarvakból, napkorongból és magas tollakból álló komplex koronával ábrázolták. Ezt gyakran egészítik ki ágaskodó kobrák. Viselhette a hm-hm.t-koronát[1] is.

Ugyanakkor emberfejű madárként is megjelenhetett, alakja hasonló az egyiptomi bá-madárhoz, de az isten jellegzetes komplex koronáját hordja.

Mint Mrwr-pA-Xrd – azaz „Mandulisz, a gyermek”, megjelenik mezítelen gyermekként ifjúságfürttel, egyik ujját a szájához tartva. Fején viselheti a kettős koronát, a rá jellemző komplex koronát, vagy a hm-hm.t-koronát.

 

Egész Alsó-Núbiában tisztelték. Kultuszának nyomait ma is megtalálhatjuk Új-Kalabsában az áthelyezett római kori templom falain, ahol Egyiptom különböző isteneinek társaságában jelenik meg.

Egy, az istennek szentelt kápolna maradványa látható Philé szigetén is, a nagy Ízisz templom keleti oszlopsora mellett. Emellett ábrázolásaival találkozhatunk még a denduri templom falán és az Ajuala templomban.

 

Mandulisz ábrázolások Új-Kalabsán (Seshat felvételei):

 

 

Felhasznált irodalom:

W. Helck/ E. Otto/ W. Westendorf, Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden 1975 - 1989., Band IV., 366-367

Christian Leitz: Orientalia Lovaniensia Analecta - Lexikon der Aegyptischer Götter und Götterbezeichnungen

Richard H. Wilkinson, The Complete Gods and Godesses of Ancient Egypt, (The American University in Cairo Press, 2003)


 

[1] Valószínűleg az Atef-korona egy variációja. Kosszarvakon három Atef-korona látható, melyeknek a tetején napkorong, vagy sólyom van. A kos-szarvakról két kobra csüng le. Ez a korona Ehnaton uralkodása alatt jelenik meg, a késői korban még változatosabb formákban fordul elő.