Hatmehit

 

A 16. alsó-egyiptomi nomosz, Mendész istennője, de a kos-isten, Banebdzsedet korán háttérbe szorította, ettől kezdve annak hitveseként jelent meg.

Nevének jelentése: „Első a halak között”. Szent állata egy hal, amit többféleképpen azonosítottak, például harcsa vagy delfin. A legmegfelelőbbnek azonban R. Engelbach próbálkozása tűnik, aki a Schilbe mystus-sal azonosítja a nomosz-standard korai ábrázolásai alapján.

A hal, mint istenség viszonylag ritka az egyiptomi pantheonban. Hatmehit neve kifejezheti kiemelkedő szerepét a többi kevés rivális halkultusz között. Azonban értelmezhető úgy is, mint próbálkozás, hogy a „kezdethez” kapcsolja az istennőt, mint az első halistennő, aki elsőnek létezett, amikor Egyiptom földje kiemelkedett az ősvízből.

Annak ellenére, hogy már a 4. dinasztia elejétől bizonyíthatóan feltűnik, mint halistennő, csak keveset tudunk természetéről. Egy későkori forrás szerint Hatmehit segédkezett Ozirisz tagjainak felkutatásban, ez a Ramesszeum-papirusz azon passzusára emlékeztet, melyben halakat küldtek ki erre a célra.

Ábrázolásai – eltekintve a nomoszjelvény ábrázolásoktól – a szinte kizárólag a Későkorra korlátozódnak. Általában nőként ábrázolják, fején – standarddal, vagy anélkül – hallal. Amulettként a 26. dinasztia idejétől tisztán hal alakban is meg jelenik.

Fő kultuszközpontjában, Mendészben valamikor temploma is állt. Annak ellenére, hogy kultusza egybeolvadt Banebdzsedetével, úgy tűnik, hogy a Deltán kívül nem nagyon tisztelték.

 

Hatmehit Későkori fajansz szobra, KHM Egyiptomi gyűjtemény.

 

Felhasznált irodalom:

LÄ Band II, 1042-1043

Richard H. Wilkinson, The Complete Gods and Godesses of Ancient Egypt, (The American University in Cairo Press, 2003)