Imentet, a Túlvilág úrnője (Nbt-dwAt)

 

Imentet, vagy Amentet a Nílustól nyugatra fekvő területek, így a nyugati sivatag, és a túlvilági területek megszemélyesítője. Az Óbirodalomtól az egyiptomi istenvilág része, de különösen az Újbirodalomban nő meg a népszerűsége. Megjelenésekor még imn.t-nek[1] nevezik, az imn.tt[2] formát az istennő jelölésére csak a 19. dinasztiától kezdik el használni, ezt követően mindkét forma használatban marad.

Templomi kultuszban nem részesült, azonban a thébai sírokban, ahol a nekropolisz megtestesítőjeként és védelmezőjeként tekintettek rá, rendkívül fontos szerepe volt. A memphiszi nekropoliszban már Óbirodalom korabeli feliratokban megtalálható.

Legkorábban Szahuré halotti templomában jelenik meg, itt kétszer is ábrázolták háromosztatú parókás nőként, fején tollal és sólyommal. Egyik alkalommal a nyugati területek adományát viszi a király elé.

Leggyakoribb ábrázolási formája nőalak, fején a Nyugat hieroglif jelével. Néha az arany hieroglifán állva jelenik meg. Már a Középbirodalomban ábrázolták Nyugat hieroglifaként egy vagy két kézzel. Megjelenhetett múmiatestű nőként, akinek olykor a feje helyett Nyugat hieroglifa van, vagy faistennőként fején a Nyugat hieroglifával. A 24. dinasztia idején ábrázolták nőalakként, akinek a feje helyett Nyugat hieroglifa van, illetve mint kígyófejű múmia, a fején tollal, valamint mint a Nyugat hieroglifája, a toll mellett sólyommal. Általában túlvilági kontextusban találkozhatunk vele, gyakran jelenik meg sírokban, koporsókon és temetkezési papiruszokon.

 

A Piramisszövegekben a perszonifikált „Szép Nyugat” Unisztól mutatható ki. Unisz és Teti piramisában a Nyugat istennő a következőt mondja az elhunyt uralkodónak:

„Menj békével, egyesültem veled.”[3]

Magánsírokban a 6. dinasztia korától mutatható ki. „Üdvözöllek (m-Htp), üdvözöllek! – mondja a Szép Nyugat…” miközben karját nyújtja az elhunytnak.[4]

Áldozati formulákban a „Nyugati Sivataghoz” az Óbirodalom végétől fordulnak és azt kérik tőle, hogy fogadja őket és nyújtsa számukra a karját. A Középbirodalom idején az áldozati formulákban az elhunyt már azt is kéri, hogy nyissa meg számára kapuit, a 18. dinasztiától pedig már azt, hogy minden kaput nyisson meg.

A Koporsószövegek szerint az elhunyt anyja, fogadja őt, és egyesül vele.

A Halottak könyve 148. mondásának illusztrációján a szentélyben álló Ozirisz mögött állva jelenik meg, kezét védelmezőn annak feje mögött tartva. Előttük az elhunyt és felesége tiszteleg. A szentély mögött 7 tehén és egy bika látható, csakúgy, mint 4 evező. A mondásban, mely az elhunyt élelemmel való ellátását és károktól való megóvását célozza, az istennőt nem említik. Annak ellenére, hogy az Újbirodalom idején ezt a jelenetet a legtöbb esetben, mind a sírokban, mind a papiruszokon rövidítve ábrázolják Imentet a Ptolemaiosz kori papiruszok alapján - ahol többször megjelenik a teljes illusztráció - mind ábrázolásban, mind a feliratok szerint biztosan azonosítható.

Az Amduat első órájában 11 másik istennővel együtt örvendezik Rének, amikor az áthalad a Wrns-en. A második órában szintén feltűnik „Szép Nyugat” néven, fején a Nyugat hieroglifával. Az ötödik órában felszólítják, hogy nyújtsa a kezét.

A Kapuk könyvében a 12. órában, fején a Fehér koronával jelenik meg. A Barlangok könyve 6. szakaszában Ré felszólítja, hogy nyújtsa neki a kezét, mikor áthalad barlangján, ugyanitt később még egyszer megemlítik: „A Nyugat istennő karjai azon vannak, amit elrejt.”

A Ptolemaiosz kori torinói papiruszon Oziriszt átkarolja a Nyugatistennő, a felirat pedig a következő: ”A Szép Nyugat kinyújtja két karját, hogy téged fogadjon.” (jmntt nfrt pH awj.s(j) r Ssp.k)[5]

 

Imentet egyik legfontosabb funkciója az elhunyt fogadása a Túlvilágon. A „Szép Nyugatba” történő felvétel az elhunyt legfontosabb kívánsága, mert csak akkor garantált számára az örök élet a Túlvilágon. Tothnakht sírjában „njnj”, azaz üdvözlő gesztusban ábrázolták az istennőt, a kísérő felirat pedig így szól:

„Karjaim njnj-gesztusban vannak, hogy téged fogadjalak,

Szívemet eltölti lényed,

Bejelentelek a Nagy Istennek,

Hogy ő üdvözöljön téged.”[6]

Istenek is kifejezik ezen kívánságukat, például Ozirisz az Amduatban és Ré a Barlangok könyvében.

Az elhunyt védelmet remél tőle a Túlvilágon, elsősorban az ölelése által. Puiemré (TT 39) sírjában a Nyugat istennője így szól az elhunythoz: „...Átölellek a két karommal, hogy örökké élj.”[7]

Isteneket is védelmez, Amenemope (TT 41) és Uszerhat (TT 51) sírjában Oziriszt védelmezőn körülveszik a Nyugat istennő szárnyai. Egy hozzá szóló himnusz szerint pedig ő az, aki Ozirisz holtestét elrejti.

Mint a Túlvilág régióinak megszemélyesítője, amelyben az emberek és az istenek holttestei nyugszanak, ő testesíti meg azt a helyet, ahol a remélt újjászületés megtörténik. A Királyok Völgye királysírjaiban ez a feladata képileg is ábrázolva van, azokban a jelenetekben, ahol az istennő az elhunyt uralkodó számára az ankh-jelet nyújtja. Regeneráló képessége egy hozzá szóló himnuszban még nyilvánvalóbbá válik: „Aki az aggkorú Atumot újra gyermekké teszi örök megifjodásban.”[8]

 

A Királyok Völgyében, önálló istennőként III. Amenhotep sírjában jelenik meg először. Ábrázolták még I. Széthi sírjában is, azonban a Királyok-völgye sírjaiban jellemzően a Hathor-Imentet alakkal találkozhatunk. A két istennő azonosítása nagyon gyakori, ennek legfőbb oka, hogy az Újbirodalom idején Hathornak kiemelkedő szerep jut, mint a thébai nekropolisz túlvilági és védelmező istennője. Funkciójuk ebben a kontextusban nagyon hasonló, Hathor is fogadja az elhunytat a Túlvilágon, védelmet biztosít számára és gondoskodik róla.

A Királyok Völgyében emellett Merneptah sírjában egyszer fordul elő az Ízisz-Imentet forma. Meretszeger mint Imentet pedig egyszer IX. és egyszer XI. Ramszesz sírjában jelenik meg.

III. Amenhotep sírjában a jelzője a „Nyugati sivatag”[9], ez I. Széthi sírjában még olyan jelzőkkel egészül ki, mint az „Ég úrnője” (nbt pt), „Minden isten úrnője”[10] és a „Nagy Kilencség élén álló”[11].

 

Imentet a Királynék Völgye 40-es sírban, mint Nyugat-hieroglifa jelenik meg. Önálló alakban a Királynék Völgyében a következő sírokban ábrázolták még: Meretamun sírja (QV 68), Bintanat sírja (QV 71), Henutmiré sírja (QV 75).

Jelzői a „Nagy” (wrt) és az „Erős” (wsrt).

 

Deir el-Medinában Imentet önálló istennőként Neferhotep (TT 216), Nebenmaat (TT 219), Haj (TT267) és Neferren-pet (TT 336) sírjában jelenik meg.

 

A Nyugatistennő önálló formában legtöbbször a Thébai magánsírokban jelenik meg, közel 80 Újbirodalom korabeli sírban. Ezek között az alábbi ábrázolás-típusok gyakoriak:

- A sír tulajdonosa áldozatot mutat be a Nyugat istennő előtt.

- Temetési menet, melyet a Nyugat istennője fogad. – A leggyakoribb forma. Általában az istennő egyedül fogadja a menetet, de előfordul, hogy Ozirisszel vagy Anubisszal együtt.

- Az istennő a trónon ülő Ozirisz, vagy Anubisz háta mögött áll, vagy ül.

- A Nyugat istennője a sír előtt áll.

- Az istennő a Nyugat hegye előtt áll.

A Ramesszida kortól ábrázolják ezekben a sírokban üdvözlő (njnj) gesztusban, illetve Nyugat-heroglifaként, melynek hátterében a Nyugat-hegye látható.

Jelzői lehetnek az „Északi szél úrnője” (Hnwt mHjt)[12], az „Aki Thébában van” (jmjt n wAst), az „Aki az Urával szemben van” (xft Hr nb.s), és a „A Két Ország úrnője” (Hnwt tAwj).

 

Számos sztélén is megjelenik. Ezeken általában a sírtulajdonos és családja látható, amint Ozirisznek mutat be áldozatot, aki mögött a Nyugat istennő egyedül vagy Anubisz társaságában áll. Ilyenkor jelzői lehetnek: „Az örökkévalóság úrnője” (nbt nHH), „A szép sivatag úrnője” (nbt smjt nfrt), „Az erős Thébából” (wsr(t) wAst).

Imenetet alakja a Késő korban szinte teljesen beleolvadt Hathoréba.

 

Az eddig ismert óegyiptomi halotti költészetben az egytlen himnusz, mely a Nyugat istennőjének tiszteletére íródott [13] Dzsehutimesz thébai sírjában maradt ránk. Így hangzik:

 

"Idvez légy!

Áldom szépséged,

jól ismerem hatalmad,

Unennofru (Ozirisz) hajléka, te,

ki elrejted uradat,

holtaiban ki befogadtad

és betakartad...

Jobbszeme vagy te Rének,

nyugodalma,

ki tárt karokkal várod őt

és mindörök megújulásban

gyermekké teszed az aggot,

mindőn karjaid rejtekébe

Atumként száll alá

a dzsam-jogar ura.

S megelégíti a lelkeket

benned a Nagy,

barlangjaikba bevilágít.

Ó, mi üdvös vagy te Unennofrunak,

örök székhely, Nyugat,

testedben csarnokot emel,

öled a sírja.

 

Idvez lény!

Tiéd mind az igazak,

színed elé nem jut a vétkes,

tudom: az öröklét birodalma vagy,

örökig lészen, ki téged elér.

Nap mint nap nyitva állsz,

a holtak révésze feléd evez,

kapuid nyitva állnak,

pecsét nem zárja

s kitárulnak az igazak előtt.

Van-é csak egy, ki nem kerül tehozzád?

Ki lenne itt, aki nem a tiéd?

 

Áldott légy, ó, dicső, hatalmas Úrnő!

Áldanak, akik benned lakoznak,

az istenek, kiket magadba öleltél,

a lelkek, akikkel megosztod fényed,

nap mint nap áldanak,

mert elrejtetted őket holtaikban.

Magasztalnak a lenti mennybolt istenei,

mert Ré lenyugszik benned,

hozzád kiáltanak, kik árnyékodba jönnek,

a néma tartomány lakói benned,

mert Uszirt (Ozirisz) öledbe rejtetted,

mert testeddel beterítetted.

Borulj virágba,

ó, hatalmas Úrnő!

 

Ime, tiéd vagyok,

téged dicsérve,

igaz vagyok,

nem cselekedtem

vétket itt, e földön.

Kegyelted mind,

ki hajlékot lelt nálad,

első legyek közöttük,

add, hogy tágas legyen

nyughelyem tebenned

Unennofru oldalán."

 

 

Ajánlott link:

Sztélé töredéke a 18. dinasztia végéről. Ízisz és Nephthüsz életet ad a trónon ülő Ozirisznek, a háta mögött Imentet kezét védelmezőn a Túlvilág urának feje mögött tartja. Mögöttük Maat áll. (Rijksmuseum van Oudheden)

http://www.lefigaro.fr/photos/2009/03/06/01013-20090306DIMWWW00338-dans-la-tete-des-anciens-egyptiens.php

 

 

Képek:

A Nyugat-istennő Khaemhat (TT57) sírjában. Harold felvétele.

Qeh festett mészkő sztéléje a 18-19. dinasztia idejéről. Lelőhelye feltehetőleg Abüdosz. Magassága 67 cm, szélessége 48 cm.

A sztélé legfelső regiszterében a sztélé tulajdonosa a leopárdbőrbe öltözött, borotvált fejű Qeh egy füstölőt tart az egyik kezében, a másikkal megtisztítja az Ozirisznak felajánlott áldozati ételeket és italokat. Ozirisz trónon ülő alakja mögött a Nyugat Istennő látható a sakál-fejű Anubisz társaságában. A felirat kenyeret, sört, húst, szárnyast, vizet, bort és tejet kér az elhunyt számára.

BM 303 © Trustees of the British Museum

Ta-baket-en-honszu múmiaformájú belső koporsója, mely a Deir el-Bahari cachette-ből került elő. III. Átmeneti kor, 21. dinasztia.

A Nyugat istennő alakja a koporsó belső részének alján található, különböző túlvilági istenek veszik körül.

 

 

 

Felhasznált irodalom:

Leitz - Lexikon der Ägyptischer Götter und Götterbezeichnungen Band I. 362

Hosam Refai - Die Göttin des Westen in den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996)

LÄ Band 1, 223-224


 

[1]  vagy

[2] vagy

[3] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 3. oldal

[4] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 3. oldal

[5] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 6. oldal

[6] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 25. oldal

[7] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 26. oldal

[8] Németből fordítva: Hosam Refai: Die Göttin des Westen sin den Thebanischen Gräbern des Neuen Reiches (Achet Verlag, Berlin, 1996) 27. oldal. Az írásom végén a teljes himnusz olvasható műfordításban.

[9] smjt jmntt -

[10] Hnwt nTrw nbw -

[11] Hrj tp psDt aAt -

[12] Hnwt mHjt -

[13] Grigássy Éva műfordítása: "Ó, Napkorong, ura a fényhegynek..." - Himnuszok az ókori Egyiptomhoz (Balassi Kiadó) 58-59. oldal